סימולטור חלל גיירו הינו מתקן המדמה חוסר משקל בחלל , מתקן זה הוצמא הנאסא סוכנות החלל האמריקנית ומטרתו של המתקן הוא סימולצית ריחוף בחלל